Sikkerhed

Lejere uden IPP kajak kursus eller lejere uden erfaring må dog kun bruge udstyret i havnen og på stranden ud for campingpladsen på øens nordside i vindstyrker under 5 sekundmeter.

Lejere med IPP2 kursus må leje kajakker, når vand temperaturen er over 10 grader og vindstyrken er under 8-10 m/s, når de er iført dragt efter forholdene, redningsvest og kender til kajakkernes sikkerhedsudstyr.

Anholt Vandsport er åben fra påske til efterårsferie. Ved vandtemperaturer under 8 grader udlejes kajakker og SUP boards kun til IPP 2 (og opefter) roere med tørdragt.

 

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Hvilket fartøjer gælder denne sikkerhedsinstruks for? 4Kajakker og 4 SUP board

1. Identifikation af rederen

Anholt Vandsport V/ Birgitte Dahl Jeppesen og Poul Anker Boisen Nordstrandvej 13, 8592 Anholt Telefon 0045 61397693 eller evt. 0045 20965022

2. Sejladsaktiviteter

Kajak og SUB udlejning på Anholt. Lejere uden IPP kajak kursus eller lejere uden erfaring må dog kun bruge udstyret i havnen og på stranden ud for campingpladsen på øens nordside i vindstyrker under 5 sekundmeter. Lejere med IPP2 kursus må leje kajakker, når vand temperaturen er over 10 grader og vindstyrken er under 8-10 m/s, når de er iført dragt efter forholdene, redningsvest og kender til kajakkernes sikkerhedsudstyr. Anholt Vandsport er åben fra påske til efterårsferie. Ved vandtemperaturer under 8 grader udlejes kajakker og SUP boards kun til IPP 2 (og opefter) roere med tørdragt. 

3. Identifikation af risici

Kajakker og SUP´s er meget påvirkelige for vind, bølger og strøm og derfor er erfaring af stor betydning for sikker sejlads. Alene-sejlads er risikofyldt. Derfor er det bedst at flere sejler sammen. Kajakker kan kæntre og fyldes med vand. Kendskab til redningsudstyr og erfaring med at komme op i kajakken nedsætter risiko for, at roeren driver væk fra kajakken eller fra kysten eller bliver nedkølet.

  • Afstand til kysten. Det er sikkert holde sig tæt på kysten, hvor man kan bunde.
  • Vindretning. Sejlads ved fralandsvind er langt farligere end ved pålandsvind.
  • Vandtemperatur og manglende kendskab til overlevelse i køligt vand.
  • Forkert påklædning. Manglende redningsvest eller våd/tørdragt når vand og lufttemperatur er under 10-15 grader.
  • Sejlads i havnen når færgen sejler fra Anholt og ved ankomst.

4. Tiltag til at imødegå risici

Vi sikrer altid, at lejernes erfaring svarer til vejrforhold og temperaturer. Roere skal medbringe en opladet mobiltelefon med nummeret på Anholt Vandsport og 112 samt kort over Anholt med angivelse af placeringen af de grønne skilte med strandnumre. Kajakkerne er udstyret med pagajflyder og pumpe. Alle lejere skal bruge redningsvest samt våddragt i køligt vejr. Udlejning aflyses ved dårligt vejrforhold. (se punkt 2) Roere instrueres i færgens afgangs- og ankomsttider, hvor roning i havneindsejling og omkring færgens kajplads er strengt forbudt.

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning

Anholt Vandsport udlejer PE havkajakker af mærket Zegul, som er beregnede til sejlads på åbent hav. De er modstandsdygtige overfor slag og påsejling af sten eller andre genstande i vandet. Samt SUP boards af mærket BIC Performer, beregnet til roning og leg, stående eller liggende. BIC´s boards er stabile og holdbare og derfor velegnet til udlejning. Roere skal bruge redningsveste, medbringe mobil og kort ved ture væk fra campingstranden samt våddragt ved køligt vejr. Alt udstyr tjekkes og vaskes efter hver tur på vandet.

6.Besætningen og dens kompetencer

Kajakroere skal fremvise IPP 2-3-4 kort eller anden dokumentation, når de ønsker at sejle udenfor havneområdet og stranden ud for campingpladsen. Der udlejes ikke til børn under 16 år med mindre de er ifølge med voksne. Der udlejes ikke til personer der fremtræder berusede, påvirkede eller svagelige, så de ikke kan tage vare på sig selv. Anholt vandsport foretager denne vurdering.

7. Operative forholdsregler, som skal følges af roere:

Lejere uden IPP kajak kursus eller lejere uden erfaring må kun bruge udstyret i havnen og på stranden ud for campingpladsen på øens nordside i vindstyrker under 5-6 sekundmeter. Lejere med IPP2 kursus må leje kajakker, når vand temperaturen er over 10 grader og vindstyrken er under 8 m/s, når de er iført dragt efter forholdene, redningsvest og kender til kajakkernes sikkerhedsudstyr. Lejere af både kajak og SUP boards skal overholde søfartsregler og respektere de gule markeringsbøjer omkring sælreservatet. Anholt Vandsport er åben fra påske til efterårsferie. Ved vandtemperaturer under 8 grader udlejes kajakker og SUP boards kun til IPP 2 (og opefter) roere med tørdragt.

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke:

Ved kæntring forventes det, at lejere af kajakker er i stand til at redde sig selv og en eventuel makker, da det er en vigtig del af IPP systemet. Anholt vandsport tjekkere roerens kompetence. Hvis roeren er drevet til havs, ikke selv kan redde sig i land og derfor kan være i livsfare skal han/hun ringe 112 og bede kystredningen om hjælp. Af den grund skal lejere altid medbringe en opladet mobiltelefon

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker:

Lejer skal altid medbringe opladet mobiltelefon i vandtæt opbevaring og kende til de 6 grønne redningsskilte med strandnumre på kysten rundt om Anholt, så han/hun kan gære rede for sin position

10. Forholdsregler som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Anholt vandsport noterer navne og mobilnumre på de roere som lejer kajakker og SUP boards hver dag. Desuden noteres afgang, turplan og forventet hjemkomst

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Alle lejere af kajak kan blive bedt om at dokumentere, at de har IPP bevis, kan udføre en selv- og makkerredning. De skal fremvise en opladet mobil og skriver desuden under på, at de har læst og accepterer vores sikkerhedsbestemmelser.

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Anholt Vandsport har det fulde ansvar for at følge op på utilsigtede hændelser eller ulykker og sørge for at ændre sikkerhedsbestemmelserne, så det ikke sker i fremtiden. Dette sker umiddelbart efter en utilsigtet hændelse.